Arkitektgruppen GKAK är ett företag som förutom vår långa historia har förmånen att vara del av koncernen Developing Design Sweden, som inbegriper alla typer av byggrelaterade tjänster så som arkitektur, inredningsarkitektur, design, projekt- och byggledning samt byggnadskonstruktion.

I koncernen har vi ett nära och integrerat samarbete vilket skapar bra helhetsprodukter och ett spännande och stimulerande arbetsklimat.

www.developingdesign.se

  • KONCERN
    Byggkoordinator A2H Developing Design