Arkitektgruppen GKAK:s kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO standarden 9001:2008 och 14001:2004.

Det innebär att vi ständigt arbetar med att se över och förbättra våra rutiner och processer för att vi skall genomföra uppdragen med rätt kvalitet, inom avtalad tid samt inom avtalad kostnadsram.