Plats:

Kvarng./S:t Persgatan, Norrköping

Beställare:

Examensarbete/Hyresbostäder

Genomförande:

2012-

Ant. lägenheter:

49 st


Kv. Dalkarlen ligger alldeles intill Industrilandskapet i centrala Norrköping med en historia och kontext som är viktig att ta hänsyn till. På ena sidan finns en av stadens äldsta byggnader och på den andra relativt nya studentbostäder.

Tomten spänner mellan två gaturum och kommer att rymma både nya studentlägenheter samt gemensamma uterum för de boende och stadens övriga invånare. Principlösningen för byggnaden är genomgående lägenheter med loftgångar in mot gården. Gestaltningsmässigt ges huset en tydlig egen identitet med genomarbetade hållbara materialval. Det glaserade teglet i gatufasaderna ger ett varierat och livfullt uttryck mot staden. Gårdsfasaderna, som de boende rör sig utmed på loftgångarna, ges en annan karaktär och kläs med en varm inbjudande träpanel.

Byggnaden ger på ett ansvarsfullt sätt tillbaka till dess invånare - de gemensamma utrymmena och takterrasserna, till sina grannar - caféet och uteplatsen, och till människor i området - butiken i gatunivå som bidrar till en livligare stad. Byggnadens utformning i bottenplan möjliggör också en offentlig passage genom det stora kvarteret.