Plats:

kv Kardusen 12, Norrköping

Beställare:

Hyresbostäder

Genomförande:

2009


En total renovering gjordes både interiört och exteriört där fasader putsades och färgades om och balkonger renoverades. Detta som ett led i Hyresbostäders upprustning av 50-talsmiljöerna i området Ljura.