Plats:

Nygatan, Norrköping

Beställare:

SEFAB

Genomförande:

2009-2015

BTA:

ca 4000 kvm

Antal lägenheter:

99 st


Ett samarbete med SEFAB inleddes 2009 i syfte att fylla ett hål i Norrköpings kvartersstad. En huskropp skissades fram vilket avslutar kvarteret mot Nygatan och den byggnadsminnesmärkta gymnastikhallen. Byggnaden har grunda mått och tre solbelysta fasader vilket skapar goda förutsättningar för de studentbostäder som ryms innanför väggarna.

 

Lägenheterna är disponerade på rad med hörnlägenheter i vardera ände. De har grunda mått och generösa fönsterytor samt obefintlig insyn. Långsidan vätter mot gymnastikhallen medan gavlarna vänder sig mot Nygatan i söder och mot milsvid utsikt över staden i norr. De oregelbundet placerade franska balkongerna mot gårdssidan skapar en inbjudande och livlig fasad som pryder sin plats långt bättre än den brandgavel som stod här innan.