Plats:

Västgötegatan, Norrköping

Beställare:

HSB

Genomförande:

2011-

BTA:

ca 7600 kvm

Ant. lägenheter:

75 st


GKAK arbetar på uppdrag av HSB med utformningen av kvarteret Mjölnaren vid Västgötegatan i Norrköping. De nya byggnaderna föreslås innehålla både butikslokaler och bostäder.

Det avrivna kvarteret som idag till stora delar utgörs av parkeringsytor kommer att bebyggas med tre nya husvolymer. En utmed Tunnbindaregatan i väst, en längs den lilla gatan Mäster Påvels gränd i öst och den största volymen i backen längs med Västgötegatan. På detta sätt skapas både stadsmässiga gaturum, ett publikt parkstråk genom kvarteret men även privata gårdsytor för de boende.

De nya byggnaderna hämtar sin materialitet från det industriella och den omkringliggande äldre tegelbebyggelsen. Volymerna kommunicerar med omgivningen i sitt formspråk med branta takvinklar, hörnmotiv och frontespiser i en modern tolkning.

Den nya detaljplanen ställdes ut under sommaren 2012.