Plats:

Telefonplan, Stockholm

Beställare:

Stena Fastigheter

Tävling genomförd:

2008

BTA:

ca 38500 kvm

Ant. lägenheter:

240 st


Som ett parallellt uppdrag gällande Telefonplan i Stockholm beställt av Stena Fastigheter ritade GKAK ett kvarter innehållande bostäder, butiker, restauranger, caféer, bussterminal samt tunnelbanestation.

Telefonplan är idag en plats i staden utan väl definierade gränser. Platsen besöks av många människor dagligen och den förtjänar därför den allra största omsorgen då omstöpningen och utvecklingen skall ske. Utformningen skapar vitala funktionerna för kommunikation och sociala möten inkluderade i stadens flöden och fasaden utgör en tilltalande fondvägg mot torget. Alla sidor av kvarteret befolkas genom en blandning av bostäder och butiker vilket medför ett hus som har en tydlig relation till gatan.

Genom att lägga stor vikt vid utformning av bussterminal och tunnelbanehall kan vi ge förutsättningar för att dessa platser/ lokaler ska integreras i den urbana kontexten och registreras som landmärke. Tunnelbanestationen får en ny gestaltning med generösa skyddande skärmtak. Dessa skärmtak sammansmälter med en med bostäder överbyggd väderskyddad bussterminal. Längs med bussterminalen placeras upplysta skyltskåp för Konstfack och de designverksamheter som finns i området.