Plats:

Lennings matsal i Norrköping

Beställare:

Norrköpings Kommun

Genomförande:

2015

BTA:

1300 kvm


Lennings matsal är dagligen träffpunkt för mer än 1200 gymnasieungdomar och därmed Norrköpings största skolmatsal.
Stora krav ställdes på lokalutformningen, storköket och att lösa logistiken i en trång innerstadsmiljö och i en kulturhistorisk klassad byggnad. Innemiljön har temat ”Norrköping som textilstad”.
Lennings matsal inryms i Lennings Textilinstitut, som grundades 1879 av klädesfabrikanten John Lenning. Tanken är att textilhistorian ska nå ut till nya generationer och att man med stolthet kan känna hur skolan var och är en viktig pusselbit i Norrköpings historia och framtid.