Plats:

Händelö, Norrköping

Beställare:

Green Cargo

Genomförande:

2005-2009

BTA:

20000+24000 kvm


GKAK har ritat och projekterat Green Cargos logistikcenter i två etapper; år 2005 samt år 2009.