Plats:

Händelö gård, Norrköping

Beställare:

Stadsbyggnadskontoret Norrköping

Genomförande:


Syftet var att utveckla Händelö gård till en lokal mötesplats för företag i och med det strategiska läget. Tanken var att göra Händelö gård till bl.a. konferens och utställningslokaler för kommun och miljötekniska företag eftersom platsen har stor potential att erbjuda rekreation och inspiration. Gården har ett historiskt värde och en utredning gjordes av GKAK för att fastställa dess historiska bakgrund och klargöra vilka kulturhistoriska bevarande- och utvecklingsvärden som fanns på platsen för att bevara dessa till framtiden på ett långsiktigt sätt.

Gården består av flera byggnader, förutom ekonomibyggnader; bl.a. huvudbyggnaden som arkitek- toniskt är tidstypisk , en flygel och en läkarvilla vilka är väl bevarade samt ytterligare en trädgårds- mästarebostad.