Plats:

kv Presidenten, Norrköping

Beställare:

Landic Property Sverige AB/Rocky VIII

Genomförande:

2008-2011


På uppdrag av Landic Property Sverige AB har vi ritat på en förnyelse och omstrukturering av Migrationsverkets lokaler för att anpassa dessa till verkets nuvarande och framtida verksamhet.

Uppdraget har även innefattat framtagandet av ett Kundcenterkoncept gällande Migrationsverkets alla kundcentra/ receptioner i Sverige. Här handlade det om att skapa en öppen och välkomnande miljö som helt skiljer sig ifrån de tidigare ”stängda” receptionerna. Norrköping var den första som stod klar tätt följd av Migrationsverket i Sundsvall.