Plats:

Lindö, Norrköping

Beställare:

Norrköpings kommun

Genomförande:

2009


I samband med att GKAK ritade den nya Bråviksskolan i Lindö ritade vi även den sporthall med tillhörande konstgräsplan. Sport- hallen innehåller café, fritidsgård, omklädningsrum, kontor samt en sporthall. Hallen fungerar även som Bråviksskolans gymnastikhall.