Plats:

Mirum Galleria, Norrköping

Beställare:

Norrköpings kommun

Genomförande:

2012

BTA:

ca 300 kvm

I det stora shoppingcentret Mirum Galleria i Norrköping ligger Hageby Bibliotek på nedre plan. GKAK har arbetat med både hyresgästanpassning av lokalen och inredningen.

Med bibliotekets verksamhet som grund och ett varierat utbud av nya medier skapas en träffpunkt för upplevelser, program, lärande och skapande. Lokalen är på knappa 300 kvadratmeter.