Plats:

Stora Sjöfallet, Norrbotten

Beställare:

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Tävlig genomförd:

2008

BTA:

824 kvm


Arkitektgruppen GKAK har gjort ett bidrag till tävlingen utlyst av länsstyrelsen i Norrbottens län inför uppgiften att utveckla ett förslag till Naturum Laponia vid Stora Sjöfallet. Detta i konkurens med ett femtiotal andra kvalificerade arkitektkontor.
Naturum är placerad i gränsen mellan tallurskogen och den vindpinade hällmarken mot sjön. Här öppnar sig landskapet och mäktiga siluetter bildar horisont i alla väderstreck.

Den blockrika skogsmarken och den öppna klimatutsatta fjällheden vid vattnet är extremt känsliga för slitage. Växttäcket på marken är tunt och rivs lätt bort och naturens förmåga att läka sår är mycket begränsad och tar lång tid. För att minimera ingreppen, undvika schaktning och samtidigt styra människors rörelser i skogen och på udden byggs stigar och platser i trä över mark. På så sätt görs byggnaden också tillgänglig med ett system av ramper och spänger i hållbart kärnvirke. Spängerna leder också till pontonbryggan där turistbåten lägger till i skydd från den förhärskande nordvästliga vinden.
Den bärande strukturen till byggnaden i form av ett Renhorn består helt av trä. Huvudbärningen består av limträramar och konstruktionen är gjort på ett sätt som medger en flexibilitet att justera höjden och därmed åstadkomma en varierande form med standardiserade konstruktionselement.

En utgångspunkt har varit sunda material, kretsloppstänkande och energisparande lösningar och fasaderna är klädda med aspspån, ett material som visat sig vara mycket motståndskraftigt som taktäckningsmaterial på hundraåriga kulturbyggnader. Aspen blir vackert ljust silvergrå med åren. Byggnaden inkluderar butik, reception, café med eldstad, utställningar, mötesrum, experimentverkstad och hörsal. En generös samlingsplats med eldstad skapas söder om entréplatsen med stöd i terrängen