Plats:

Eneby, Norrköping

Beställare:

Kyrkliga samfälligheten Norrköping

Genomförande:

2009

BTA:

ca 1300 kvm varav 430 kvm nybyggnad


Arkitektgruppen GKAK har ritat församlingshemmet i Östra Eneby vilket består av en samlingssal samt tillhörande kontorslokaler. Den gamla kyrkan har anor från 1100-talet och det gamla församlingshemmet ryms i en byggnad från 1850-talet. Den är sedan tillbyggd på 90-talet med en postmodernistisk del.

Svenska kyrkans verksamhet förändras och nya typer av samlingsrum behövs som svarar mot dagens krav och den nya samlingssalen erbjuder ett multifunktionsrum för sedvanlig kyrklig verksamhet men också för teater, konferenser, föreläsningar, ungdomsaktiviteter m.m.

Samlingssalen är utformad som en parkpaviljong som lösgör sig arkitektoniskt från den befintliga anläggningen och visar ett modernt anslag. Stor vikt har lagts vid akustiken i församlingssalen samt vid materialvalen i byggnaden.

I projektet användas 3D-teknik för att i tidigt skede utvärdera olika förslag.