Plats:

Rejmyre, Finspång

Beställare:

Finspångs kommun

Genomförande:

2013-

BTA:

ca 600 kvm


I anslutning till Rejmyre Glasbruk och Hantverksby planeras en ny mötesplats, både för besökare såväl som för Rejmyrebor. Mötesplatsen, som idag är en tom lokal i ena änden av hantverksstråket, kopplas samman med Gästgifveriet och blir ett nytt och attraktivt fondmotiv som möter besökarna i området. Här kommer det bland annat att finnas ett bageri med café, ett modernare bibliotek och turistinformation. Syftet är att knyta samman områdets olika verksamheter och ge hela Hantverksbyn en tydlig och gemensam identitet, där de olika funktionerna renodlas och lyfts fram.