Plats:

Strömsholmen, Norrköping

Beställare:

Norrköpings kommun

Tävlig genomförd:

2008


Norrköpings Kommun planerar tillsammans med Ståhls Fastigheter AB att utveckla Strömsholmen som en del i utvecklingen av stadsmiljön inom ramen för projektet ”Norrköping vid strömmen”. Projektet innehåller bl.a. en ny, i första hand publik, byggnad samt parkinvesteringar på ön. I anslutning till detta ska även en ny gång- och cykelbro mellan Strömsholmen och Norra kajen anläggas. Därmed skapas en i detta läge attraktiv miljö vid Motala ström. I samband med detta deltog Arkitektgruppen GKAK i tävlingen ”Bro över Strömmen från Strömsholmen till Norra kajen” initierad av Norrköpings kommun.