Plats:

Händelö, Norrköping

Beställare:

Stadsbyggnadskontoret Norrköping

Genomförande:

2008


En kulturhistorisk utredning gjordes i samband med detaljplanering av Händelö Gård med omgivning.
Händelö gård ska utvecklas till en miljöteknisk nod och samlingsplats för det regionala miljöteknikcentrumet med funktioner som bl.a. konferens- och utställningslokaler. I utredningen prövades också eventuell utbyggnad av järnvägsförbindelse norrgående för fortsatt expansion av hamnverksamheten.