Plats:

Herstaberg, Norrköping

Beställare:

Stadsbyggnadskontoret Norrköping

Genomförande:

2008


Utredning och detaljplan gällande området Herstadberg i Norrköpings norra del i samband med planer för uppförande av verksamhetsbyggnader väster om stambanan.