Plats:

Norrköping

Beställare:

Norrköping Airport


GKAK fick i uppdrag att illustrera och tolka ett framtida utbyggt Norrköping Airport med utbyggnadsmöjligheter och en förbättrad kommunikation.