Plats:

Sandbyhov, Norrköping

Beställare:

Norrköpings kommun


GKAK har gjort en utredning för en förtätning av Sandbyhovområdet i Norrköping.