Plats:

Kvistrumsvägen, Åby

Beställare:

Norrköpings kommun

Genomförande:

Färdigställt 2012

BTA:

ca 1260 kvm


Humpegårds förskola invigdes under hösten 2012 och är den första konceptförskolan som byggs med förskoleavdelningar i två plan.