Plats:

Jokkmokk

Beställare:

Samiska högskolan


Det Samiska Utbildningscentret vid namn Salla, ska utgöra en grund för en högre samiskt konstnärlig utbildning med inriktning mot design och modernt konsthantverk utifrån en samisk tradition.

I Salla möter den samiska kulturen en modern och internationell syn på lärande och utbildning. GKAK har fått i uppgift att gestalta den nya byggnaden och skapa en första vision kring skolans ut- bildningsform och helhetskoncept.

Modellen omfattar lokaler för högre utbildningar inom slöjd, utställ- ningslokaler, restaurang, entré, reception och administration. Arkitekturens symbolvärden ska stå i samklang med den samiska kulturen. Den nya byggnaden ska öppna upp skolan mot omvärlden och ska även fungera som same- museum.