Plats:

Brånnestad, Norrköping

Beställare:

Norrköpings kommun

Genomförande:

2008-2010

BTA:

ca 1600 kvm


Hösten 2010 invigdes den nya 6-avdelningsförskolan Solstenen. Under projektets gång har arbetsnamnet varit ”Typförskolan”, eftersom mycket av arbetet byggde på att finna en förskolebyggnad som tål förändringar.

Förändring kan vara att platsen inte tål en stor byggnad. Då kan den byggas med 4 avdelningar som en rak eller vinklad kropp. Förändring kan också innebära att barnunderlaget för förskolan minskar och då kan byggnaden enkelt ställas om till skollokaler för de yngre årskurserna.

Slutligen vet man att pedagogiken förändras över tid, så målet har vara att den skall fungera väl oavsett hur pedagogiken ser ut. Solstenen är utformad för att vara en lugn och harmonisk bakgrund till förskolans aktiviteter. Verksamhetens alster skall vara det som ger extra färg i miljön.