Plats:

Tannefors, Linköping

Beställare:

Lejonfastigheter AB

Genomförande:

Tävling 2013

BTA:

ca 3200 kvm


Hösten 2013 placerade vi oss som etta på Lejonfastigheters ramavtal för skolor i Linköping. Som del i anbudet genomfördes en arkitekttävling om en ny F-6-skolbyggnad i stadsdelen Tannefors. I tävlingensutvärderingen lades stor vikt i bl.a. kreativa lösningar, yteffektivitet och estetik.

I vårt förslag jobbade vi mycket med att göra alla ytor användbara och flexibla för att minimera rena kommunikationsytor. Skolan präglas av en öppen och lättöverskådlig utformning. Det är enkelt att navigera sig i byggnaden då det centrala rummet, "Hjärtat", med dess atriumgård tillåter kontakt inom och mellan våningsplanen, såväl som med skolgården och entréplatsen.
I ändarna av byggnadens huvudaxlar erbjuds utblickar mot omgivningen. Detta bidrar tillsammans med atriumgården till en mycket ljus vistelsemiljö, vilket är optimalt för den framtida skolans varierande aktiviteter och behov.