Plats:

Brånnestad, Norrköping

Beställare:

Norrköpings kommun

Genomförande:

2012-2014

BTA:

1660 kvm


Huset uppförs som Passivhus enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus krav och byggs med miljövänliga material.

Ärtflyet är en modern Gruppbostad som inrymmer 12st effektiva och omsorgsfullt utformade lägenheter om 2 RoK på ca 47 Kvm - fördelade på två våningsplan. Gruppbostaden byggs för ungdomar med funktionshinder.

Gruppbostaden är placerad på en hörntomt med intilliggande småskalig bebyggelse och med ett fint skogsparti i söder.
För att åstadkomma, en för området anpassad skala, har boendet delats upp i två huskroppar - vinkelrätt ställda mot varandra. Tillsammans med gårdsbyggnaderna skapas en skyddad gård för samvaro. Huskropparna förbinds med en lägre gemensamhetsdel.

Varje lägenhetsgrupp har försetts med gemensamma rum för samvaro. I förbindelsedelen mellan de två huskropparna inryms även ett gemensamt SPA. Samtliga lägenheter har egen balkong eller uteplats och det finns även gemensamma uteplatser i både söder respektive väster.

Färgsättningen är modern och husets miljö är anpassad för de kommande hyresgästerna.