Plats:

Sätra, Stockholm

Beställare:

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Genomförande:

2010


En del av ett servicehus byggs om till 48 lägenheter, vård- och omsorgsboende. 12 lägenheter per plan, med stora gemensamma utrymmen samt en stor inglasad balkong.