Plats:

Älvsjö, Stockholm

Beställare:

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Genomförande:

2010


Ett servicehus byggs om till 75 lägenheter, vård- och omsorgsboende. 10 bostadsgrupper, med stora gemensamma utrymmen samt stora, gemensamma inglasade balkonger i anslutning till bostadsgrupperna.
På översta våningsplanet finns en vinterträdgård, som nyttjas för gemensamma aktiviteter.