Inre Hamnen

2018-01-24T07:59:49+00:00

Vi är väldigt glada att vara med och utveckla Inre hamnen i Norrköping tillsammans med Slättö.

Norrköpings kommun har tillsammans med de utvalda byggherrarna stora ambitioner för den nya stadsdelen. Vår del i projektet innefattar 35-40 bostadsrättslägenheter och ligger mitt i området i anslutning till både vattenkanaler och det nya stadsdelscentrumet.