GKAK tillsammans med Tunabyggen vann markanvisningstävlingen ”Läroverksvallen” i Borlänge!

2019-01-10T09:19:26+00:00

Projektet omfattar nybyggnation av ett helt nytt kvarter hyresrätter.
Det vinnande förslaget ligger till grund för den nya detaljplanen i området.

Gestaltningen utgår ifrån Tunabyggens ambition att skapa ett kvarter som andas stadsmiljö.
Kvarteret varieras med hjälp av olika byggnadshöjder och fasadmaterial och kommer att innehålla ca 64 lägenheter.
Projektet planeras stå färdigt 2020.