GKAK vann tillsammans med Byggpartner entreprenaden kv. Aniara 1 i Borlänge!

2019-01-10T09:54:44+00:00

Två punkthus om totalt 80 lägenheter som i material har hämtat sin inspiration från den viktiga stål- och pappersindustrin i Borlänge.

De ljusa lägenheterna klädd i  en varierande fasad med ett samtida modernt formspråk, vars balkonger och materialinramningar spretar i alla fyra väderstrecken. Detta ger husen en centrerad balans och ett uttryck som varierar beroende på från vilket håll man närmar sig byggnaderna.
De två punkthusen har ett formmässigt släktskap, men samtidigt har byggnaderna en egen identitet.

Punkthusen är en del av Borlänge kommuns satsning på ökat bostadsbyggande.
Projektet planeras stå färdigt årsskiftet 2019-2020.