Ramavtal med Söderköpings Kommun

2019-02-12T11:55:09+00:00

Vi har fått ramavtal med Söderköpings Kommun! Vi har redan påbörjat vårt första projekt åt dem som är en skola för ca 350 elever i
årskurs F-6. Skolan kommer ligga längs med Albogaleden och just nu håller vi på med utredning. Det blir Söderköpings första nybyggda skola på 30 år!