Två Certifierade Miljöbyggnadssamordnare

2019-03-04T14:16:10+00:00

Nu har GKAK två Certifierade Miljöbyggnadssamordnare! Tove Söderström från Norrköping och Sandra Lundberg från Stockholm.

Att vara en Certifierad Miljöbyggnadssamordnare innebär att personen besitter kunskap i att leda arbetet i Miljöbyggnad. För detta krävs en baskurs, en certifieringskurs samt ett kunskapsprov.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för svenska förhållanden. Det är också den certifiering som är ledande för svenska byggnader. Sweden Green Building Council är Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, och äger och utvecklar Miljöbyggnad.
För den som vill lära sig mer om Miljöbyggnad kan man se mer på SGBC.se – eller kontakta någon av våra Miljöbyggnadssamordnare på GKAK.