NY VD

2019-08-30T21:06:36+00:00

Sedan några veckor tillbaka är vår nya VD på plats.

Cecilia S Aldén är tillsatt som ny VD för Developing Design Sweden(DDS). Arkitektgruppen GKAK är en del av DDS som även består av dotterbolagen A2H Byggteknik AB och Byggkoordinator.

Cecilia har sedan tre dryga år tillbaka arbetat som affärsområdeschef för Castellum i Norrköping. Cecilia är en marknadsorienterad person samt en engagerad och driven ledare. Sedan tidigare har hon även varit verksam i Riksbyggen som Marknadsområdeschef inom fastighetsförvaltning samt haft chefsroller i både Danske Bank och Nordea.

– Målet är att vi ska ha de mest nöjda medarbetarna och det fina med det målet är att det är något vi åstadkommer tillsammans. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder och med nöjda kunder kommer fler affärer, en win win hela vägen.