NY KONTORSCHEF

2019-09-02T10:43:20+00:00

DEVELOPING DESIGN SWEDEN (DDS) TILLSÄTTER LENA ORRBERG SOM NY KONTORSCHEF FÖR GKAK STOCKHOLM

Developing Design Sweden AB (DDS) är en koncern bestående av dotterbolagen Arkitektgruppen GKAK, Byggkoordinator samt A2H. Bolagen har en geografisk närvaro i Norrköping, Linköping, Stockholm, Borlänge och Ludvika. Tillsammans erbjuder bolagen ett brett tjänsteutbud inom konsultsektorn.

Lena har tidigare arbetat i ledande roller på White Arkitekter samt drivit eget arkitektkontor med fokus på bostäder och stadsbyggnad. Närmast kommer hon nu från rollen som ansvarig arkitekt på Brunnberg & Forshed arkitekter. Lena tillträder sin tjänst första september.

Lena är en marknadsorienterad person samt en ledare med fokus på utveckling och hållbarhet.

– Jag ser fram emot utmaningen som detta uppdrag innebär. GKAK och Developing Design Sweden är ett multidisciplinärt sammanhang där många kompetenser samarbetar mot ambitiösa mål inom arkitektur, stadsbyggnad och inredning. Det är inspirerande och roligt att kunna bidra till den resa som påbörjats inom koncernen, säger Lena.

Lena kommer med sin tidigare erfarenhet skapa ett långsiktigt mervärde för GKAK och hela DDS-koncernen.

– Tillsättningen av Lena är ett viktigt steg för att stärka vår närvaro i Stockholm, säger Cecilia S Alden, VD för DDS.

 

Cecilia S Aldén
VD
Developing Design Sweden AB
010-516 26 06
cecilia.s.alden@developingdesign.se

Lena Orrberg
Kontorschef
Arkitektgruppen GKAK Stockholm AB
010 516 26 91
lena.orrberg@gkak.se