NYA MEDARBETARE!

2019-10-07T19:05:12+00:00

Vi vill välkomna Frida Wadle och Linnea Almgren till vårt kontor i Norrköping! Frida har studerat Konstnärligt kandidatprogram
i design på HDK i Göteborg och Linnea studerar Arkitektprogrammet på LTH i Lund och båda kommer göra praktik hos oss i ett år.

Vi är glada att ni förstärker vårt team i Norrköping!