Vi har skrivit under Architects Declare!

2019-10-07T19:06:31+00:00

Byggindustrin står idag för nästan 40 % av alla koldioxidutsläpp. Stora klimatförändringar är en av de största utmaningarna i vår tid. Vi arbetar aktivt i våra projekt med miljö- och hållbarhetsfrågor och ställer oss givetvis bakom initiativet!

Läs mer om Swedish Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency här:
https://se.architectsdeclare.com