Om oss2019-08-22T14:47:57+00:00

Arkitektgruppen GKAK är ett
dynamiskt arkitektkontor

Vi har bred erfarenhet inom arkitektur och inredning. Med höga kreativa ambitioner, ett brinnande engagemang för arkitektur, gedigen teknisk kompetens och en djup förståelse för byggprocessen förverkligar vi dina idéer. Vi tar oss an hela processen, från idé till färdig byggnad. I våra projekt står alltid människor och upplevelser i fokus. Utifrån ett behov och en idé skapar vi hållbara miljöer där människor kan leva, vara och trivas.

Om GKAK

Vi på GKAK är verksamma inom hela fältet av arkitekttjänster – från stadsplanering, byggnadsgestaltning och projektering till inredning. Vår erfarenhet sträcker sig över ett brett spektrum av projekt: bostäder, industri, kontor, skolor, förskolor, hotell, vårdboenden och idrottshallar.

Arkitektgruppen GKAK ingår i koncernen Developing Design Sweden som rymmer företag inom arkitektur, konstruktion samt bygg- och projektledning. Det gör att vi kan hantera många olika typer av uppdrag och snabbt skräddarsy projektgrupper med rätt kompetens utifrån våra kunders behov.

Arkitektgruppen GKAK startades 1974 och har idag 35 anställda med kontor i Norrköping, Ludvika och Stockholm.

Vi är kvalité- och miljöcertifierade enligt  ISO 9001:2015  och ISO 14001:2015.

Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council.

Att arbeta med oss

I våra projekt och processer arbetar vi gärna nära dig som kund. Att samverka, både internt och externt, är en viktig och avgörande del för resultatet i våra projekt. Genom att vara tillgängliga, lyhörda och engagerade vill vi göra det enkelt för dig som beställare att arbeta med oss.

Vårt arbetssätt präglas framför allt av nyfikenhet och prestigelöshet. För oss är det viktigt att ha kul tillsammans, vilket är något vi tror bidrar till framgången hos våra projekt.

Våra kompetenser

BIM

Den digitala utvecklingen är en viktig del av vår framtid och vår bransch. Vårt sätt att kommunicera och samarbeta är under ständig förändring.

Genom att ligga i framkant och bidra med digitala arbetssätt och verktyg skapar vi trygghet och ekonomi i varje projekt.

Bostäder

Med människor i fokus skapar vi bostäder för alla delar av livet.  Vi vill bidra med innovativ arkitektur och hållbart samhällsbyggande.

Under åren har vi haft förmånen att bidra med vår kompetens inom flera typer av boendeformer, så som studentbostäder, LSS- och äldreboende samt flerfamiljshus.

Läs mer om våra bostadsprojekt här

Industri

Vi har vana från stora projekt och jobbar för kostnadseffektivt byggande.

Läs mer om våra projekt inom industrier här

Inredning

Vi vill att ni ska trivas, vare sig det är på en arbetsplats, i en studiemiljö eller i ett offentligt rum. Vi arbetar i nära samarbete med er som kund för att genom former, färger och material skapa en miljö som är kreativ och funktionell. Vi kan även tillsammans med er ta fram en inredning som stärker er identitet och profil.

Se mer av våra inredningsprojekt här

Kontor

Vi tycker det är viktigt att trivas på jobbet. Tillsammans med verksamheten genom en tät dialog tar vi gemensamt fram den bästa lösningen för er. Med miljöer som är anpassade både för en funktionell arbetsplats och med trivsamma rekreativa miljöer.

Läs mer om våra kontorsprojekt här

Miljö

Vi strävar efter att välja material och produkter som är goda ur miljösynpunkt för både människor och naturen. Vi är medlem i Sweden Green Building Council och arbetar aktivt i våra projekt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi är vana att arbeta med Byggvarubedömningen och SundaHus.

För mer info om SGBC klicka här 

Publika/kommersiella

Offentliga miljöer ska uppfattas välkomnande och tillgängliga för allmänheten. Vi har arbetat med allt i från simhallar, bibliotek och sporthallar med ambition att skapa välanpassade lokaler för den verksamhet som bedrivs i dem.

Läs mer om våra projekt inom Publika/kommersiella här

Stadsplanering

Vi jobbar med allt från visionsarbete och detaljplaner till att upprätta myndighetsdialog i projektspecifika frågor. Det kan röra sig om utformning av nya stadsdelar såväl som mindre avvikelser i befintliga detaljplaner.

Läs mer om våra projekt inom stadsplanering här

Tillgänglighet

Tillgänglighet för oss handlar om att respektera en naturlig variation i människors olika levnadsvillkor.

Vi är stolta, att med vår kompetens och erfarenhet, få bidra till att skapa och utforma vår omgivande miljö med fokus på att minska hinder och öka tillgängligheten.

Utbildning

En god utbildning är grundstenen för ett välmående samhälle. Vi är stolta och tacksamma över att få vara med och bidra med våran kompetens och erfarenhet för att skapa en miljö som främjar ett aktivt och kreativt lärande.

Med fokus på elever och lärare i kommunikation med verksamheten och beställare utformas skräddarsydda, inkluderande och trivsamma lärandemiljöer. För oss är det en självklarhet att  använda gedigna och sunda material som är hållbara över tid.

Läs mer om våra projekt inom utbildning här

Vård och omsorg

Vård och omsorg är en central funktion i ett vårt samhälle. Vi har med engagemang och stolthet fått vara med och skapa miljöer som främjar och lyfter såväl vård som omsorg. Tillsammans med beställare och verksamhet skapar vi goda och hälsosamma boende- och vårdmiljöer för äldre samt för personer med funktionsvariationer.

Läs mer om våra projekt inom Vård och omsorg här

Visualisering

Vi visualiserar framtida byggprojekt för att skapa en effektiv och kraftig kommunikation med våra kunder.

Vår process

Samla

Läsa in sig
Identifiera behov
Platsbesök
Workshop
Ta fram program

Bearbeta

Undersöka
Analysera
Skissa
Bygga modell

Kommunicera

Skisser / volymer / bilder
Stämma av med beställare / brukare
Presentationsmaterial
Referenser

Projektera

3D-projektering (BIM)
Detaljerad behovsanalys
Samordning
Bygglov / förfrågningsunderlag / bygghandling

Ta del av vår

Miljöpolicy

Ta del av vår

Kvalitetspolicy