Åbymoskolan

2019-04-30T09:26:15+00:00

Åbymoskolan

Utbildning

Skolan är planerad som en F-6 skola och kommer att ersätta den befintliga Åbymoskolan. Skolans program har sitt ursprung i Bråviksskolan och Norrköpings skolprogram och har, utifrån detta, vidareutvecklats med gällande förutsättningar.

  • Plats Åby, Norrköping
  • Beställare Norrköpings Kommun
  • Genomförande 2010 – 2013
  • BTA ca 4000 kvm

Den nya skolan kommer att innehålla 14 hemrum med angränsande hemvist och grupprum för undervisning. Kompletterar dessa rum gör matsal och samlingsrum med scen som ska inspirera till spontana och organiserade framträdanden. Totalt sett utgör skolan en struktur av funktioner och rum som kan organiseras på varierande sätt. Flexibilitet är en av de viktigaste egenskaperna.

Den nya skolbyggnaden placeras med ett närmre förhållande till Nyköpingsvägen än den gamla. Anledningen till detta är att skapa en större stadsmässighet samt en mer enhetlig inner-/skolgård. Ytterligare en fördel är att skolan, med dess två våningar, blir en tydligare del i Åbys stadsbild med möjlighet till exponering av verksamheten mot gatan. Även antikvariska skäl har påverkat skolans placering på tomten.

Skolan är formmässigt uppdelad i olika volymer vilka avspeglar de olika verksamheterna. Fasadbeklädnaden varierar och hittar inspiration för material och kulör i bl.a. de omgivande talldungarna.