Alfaskolan

2019-05-21T15:56:04+00:00

Alfaskolan

Inredning

Renovering samt utökning av pausrum. Det befintliga bibliotekets yta införlivas i personalrummet. Bibliotekets generösa takhöjd skapar fina förutsättningar för ett luftigt pausrum med en avskild yta för vila på entresol.

Vår ambition har varit att med material och färg förstärka den lugna harmoni som bibliotekets luftiga rumslighet utstrålar.

 

  • Plats Fagersta
  • Beställare Norra Västmanlands Kommunteknikförbund
  • Genomförande Färdigställt 2018