Andrummet

2019-04-30T09:05:32+00:00

Andrummet

Publika/kommersiella

I centrala Kiruna ligger Camp Ripan med närhet till naturen och här möts tre kulturer: den samiska, den svenska och den finländska kulturen från Tornedalen.

  • Plats Kiruna
  • Beställare Camp Ripan AB
  • Genomförande 2008

Byggnaden erbjuden en känsla av den själsliga och kulturella dimension som uppstår då mat lagas i anslutning till naturen. Formens tältliknande karaktär förstärks av de stora glaspartierna, det lutande taket och den öppna eldstaden. Till höger en bild från Restaurang Ripan.