Ärtflyet

2019-04-30T09:03:52+00:00

Ärtflyet

Vård/omsorg

Huset uppförs som Passivhus enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus krav och byggs med miljövänliga material.

  • Plats Brånnestad, Norrköping
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2012 – 2014
  • BTA 1660 kvm

Ärtflyet är en modern Gruppbostad som inrymmer 12st effektiva och omsorgsfullt utformade lägenheter om 2 RoK på ca 47 Kvm – fördelade på två våningsplan. Gruppbostaden byggs för ungdomar med funktionshinder.

Gruppbostaden är placerad på en hörntomt med intilliggande småskalig bebyggelse och med ett fint skogsparti i söder.
För att åstadkomma, en för området anpassad skala, har boendet delats upp i två huskroppar – vinkelrätt ställda mot varandra. Tillsammans med gårdsbyggnaderna skapas en skyddad gård för samvaro. Huskropparna förbinds med en lägre gemensamhetsdel.

Varje lägenhetsgrupp har försetts med gemensamma rum för samvaro. I förbindelsedelen mellan de två huskropparna inryms även ett gemensamt SPA. Samtliga lägenheter har egen balkong eller uteplats och det finns även gemensamma uteplatser i både söder respektive väster.

Färgsättningen är modern och husets miljö är anpassad för de kommande hyresgästerna.