Backgården

2019-08-22T12:56:33+00:00

Backgården

Bostäder

Ny färgsättning, fasadrenovering samt entré för Easy Living lägenhetshotell,
(fd. Backgården).

Vår ambition var att ge byggnaden ett mer expressivt uttryck och en tydligare identitet, så att byggnaden blir mer synlig för förbipasserande på genomfartsleden. I samband med fasadrenoveringen ändrades även flödet in i byggnaden genom en ny entré för att öka tillgängligheten för gästerna.

  • Plats Ludvika
  • Beställare Farstukvisten AB
  • Genomförande Q2-Q3 2019

Fasad före renovering samt färdigrenoverad fasad och entré i varma kulörer.