Borlängeporten

2019-04-30T09:20:35+00:00

Borlängeporten

Bostäder

Arkitektgruppen GKAK i Ludvika har tillsammans med Tunabyggen tagit fram ett förslag till fasadutformning.

  • Plats Nygårdsdalen, Borlänge
  • Beställare Tunabyggen
  • Genomförande 2018-2019
  • Objekt Hyresrätter

Tunabyggen planerar nybyggnation av två stycken punkthus med 7 våningar
i Nygårdsdalen, Borlänge.
Vårt uppdrag var att ta fram ett gestaltningsförslag med ambition att skapa ett landmärke för staden.
Vi valde att utgå ifrån stål och papper, Borlänges stora industrier. I vårt materialval representerar corten stålet och fasadputsen papper.

Den asymmetriska balkongplaceringen ger husen ett mer dynamiskt intryck.