Bråviksskolan

2019-04-30T09:05:45+00:00

Bråviksskolan

Utbildning

En byggnad för en framtida skolverksamhet, för olika pedagogiska modeller, med det gemensamma att barnet och barnets behov är utgångspunkt. Lekfullhet, att förskjuta värden som disciplin och ordning i riktning mot improvisation och fantasi, är en målsättning. Att bejaka människans kreativa förmåga, oavsett barn eller vuxen, är ett uttalat motiv. Det ställer naturligtvis nya krav på lärarna som pedagoger och på skolan som verksamhet. Barnen är alltid de samma…

  • Plats Lindö, Norrköping
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2008 – 2009
  • BTA ca 6300 kvm

Bakgrunden till byggnadens utformning är en pedagogisk ambition att möjliggöra undervisning enligt idéer från litteraturen; Strandberg.L (2006),”Vygotsij i Praktiken”, Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm.

Skolbyggnaden består av sju basenheter om maximalt 60 elever per enhet, totalt ca 400 elever. Varje basenhet är delad i två hemrum för vardera 30 elever, ett större grupprum för 25-30 elever, ett antal mindre grupprum, arbetsrum för lärare, groventré, kapprum och biutrymmen. De sju basenheterna utgör ytterkonturen på en U-form med en innerkontur av kompletterande lokaler för undervisning, teater, musik, slöjd, konst, måltid, rörelseaktivitet m.m.

Utvändigt annonseras varje basenhet med olika fasadkulörer på den byggnadsdel som innehåller groventré. Varje enhet får sitt uttryck inom ett angivet tema. Detta återspeglas även på interiören i varje enhet som på ett tydligt sätt ska särskiljas från övriga enheter men ändå ha ett gemensamt tema. Val av material och utformning av teknikinnehållet i skolan avser att göra miljön ”tyst”, både bokstavligt och i meningen lugn och harmonisk till sitt uttryck.