Citygross Arena

2019-04-30T09:05:28+00:00

Citygross Arena

Publika/kommersiella

I samband med att GKAK ritade den nya Bråviksskolan i Lindö ritade vi även den sporthall med tillhörande konstgräsplan. Sport- hallen innehåller café, fritidsgård, omklädningsrum, kontor samt en sporthall. Hallen fungerar även som Bråviksskolans gymnastikhall.

  • Plats Lindö, Norrköping
  • Beställare Norrköpings kommun
  • Genomförande 2009