Dalarnas Försäkringsbolag, Ludvika kontoret

2020-02-24T08:36:41+00:00

Dalarnas Försäkringsbolag, Ludvika kontoret

Inredning, Kontor

Uppdraget bestod i att förvandla en tidigare affärslokal med begränsade dagsljus insläpp till ett modernt kontor.

  • Plats Ludvika
  • Beställare Dalarnas Försäkringsbolag
  • Genomförande 2017-2018
  • Objekt Kontorslokal

Kontoret har två huvuddelar. Försäkringsbolaget och fastighetsmäklarna. Dessa skiljs åt med glaspartier och har varsin extern entré och vissa interna gemensamma delar.
I uppdraget ingick även att leverera ett komplett inredningsförslag med möbler, ytskikt och platsbyggda inredningsdetaljer med en koppling till traditionella dala-motiv.