Estethuset

2020-02-27T14:20:59+00:00
Sandbyhovsskolorna_Estethuset

Estethuset

Inredning, Utbildning

Estethuset är ett modernt tillskott i Sandbyhov med fasad av svart skiffer och en markerad sockelvåning av svart tegel. Här inryms lokaler för slöjd, bild, hemkunskap och musik.

  • Plats Sandbyhov, Norrköping
  • Beställare Hemsö
  • Genomförande 2018 - 2019
  • BTA 2 200

Sandbyhovsområdet genomgår en omfattande stadsutveckling där helt nya skolor har tillskapats i området i de tidigare äldreboendena Apelgården och Ekhöjden. Estethuset är ett modernt tillskott med fasad av svart skiffer och en markerad sockelvåning av svart tegel. Här inryms lokaler för slöjd, bild, hemkunskap och musik.

Exteriör och interiör har arbetats fram av Arkitektgruppen GKAK för att skapa en skola för framtiden med goda förutsättningar för den dagliga pedagogiska verksamheten.

KONTAKT

Tove
Söderström

010-516 26 17
tove.soderstrom@gkak.se

Magnus
Holmgren

010-516 26 16
magnus.holmgren@gkak.se

Emelie
Nilsson

010-516 26 29
emelie.nilsson@gkak.se

Marie-Louise
Mattsson

010-516 26 25
m-l.mattsson@gkak.se

Pontus
Wiklund

010-516 26 15
pontus.wiklund@gkak.se