Fagersta Kommuns Centralkök

2018-08-24T13:32:33+00:00

Fagersta Kommuns Centralkök

Industri

Under 2018 byggs det nya Centralköket i Fagersta. Det är ett tillagningskök som kommer att ha kapacitet att laga 4500 portioner/dag.

 

  • Plats Fagersta
  • Beställare Norra Västmanlands Kommunteknikförbund
  • Genomförande Färdigställt 2018
  • Projektering Arkitektgruppen GKAK i Ludvika
  • Byggledning Byggkoordinator i Ludvika
  • Visualisering Arkitektgruppen GKAK i Ludvika

Centralköket är beläget i industriområdet Fårbo i Fagersta. Byggnaden är en mycket installationstät byggnad med en väl genomarbetad logistik och flöde.

Arkitektgruppens gestaltningsambition var att ge husgaveln som möter besökande och förbipasserande en mjukare framtoning än vad som är vanligt på industribyggnaderna i området. Inspiration hämtades från b.la. Amerikanska Diners kulissliknade fasader och avrundade kanter/hörn. Färgmässigt kopplas byggnaden till Fagersta Kommuns och beställarens grafiska profil där den blåa kulören hämtats.

Köket kommer att leverera mat till kommunens skolor samt vård och omsorgsinrättningar.