Förskolan Gåsen

2019-04-30T09:03:57+00:00

Förskolan Gåsen

Utbildning

Förskolan Gåsen ligger i Skäggeby och kompletterar en befintlig förskola som redan finns på fastigheten.

  • Plats Skäggetorp, Linköping
  • Beställare Lejonfastigheter
  • Genomförande 2014 –
  • BTA 1240 kvm

Byggnaden är utformad som en kompakt kropp som kläs med rödmålad slät träpanel med varierande dimensioner för att skapa liv. Tillsammans med den varierande och moderna fönstersättningen skapas en förskola som både är enkel och lekfull.

100 barn fördelas på den två entréerna som är placerade på långsidan mot gården. Dessa är accentuerade både i kulör och form med långa skärmtak längs fasaden. Från kapprummen kommer man till torget vilket utgör förskolans nav. I plan 1 samlas och äter barnen samtidigt som det är en kommunikationszon för att via den öppna trappan ta sig upp till plan 2. Torget på plan 2 är en kreativ zon utrustat med ateljékök med närhet både till både ateljé och vattenlekrum. Från torgen i både plan 1 och 2 fördelar sig barnen in på respektive avdelning som är uppdelad på flera större och mindre rumsligheter.